Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Aktuellt

EU, personuppgifter 
och det nya integritetsskyddet

Seminarium 15 juni  2016

EU:s nya dataskyddsförordning innebär att enskilda medborgare får stärkt skydd när det gäller personuppgifter. Exempelvis får enskilda personer bättre insyn i hur bolag och myndigheter hanterar uppgifterna. Det blir även lättare att klaga på hur uppgifter hanteras och barn under 16 år måste ha föräldrarnas samtycke för att få använda onlinetjänster. Även rätten att bli ”glömd” av sökmotorer ökar.

De nya reglerna innebär även att Datainspektionen utfärda sanktionsavgifter på 20 000 000 euro för bolag och organisationer som inte sköter sig.

Den nya EU-förordningen träder i kraft sommaren 2018. Då kommer också vår personuppgiftslag - PuL - att upphöra och ersättas av förordningens bestämmelser.

För bolag, organsiationer och myndigheter som hanterar personuppgifter innebär övergången att ett betydande arbete väntar när det gäller anpassning och utveckling av rutiner för det nya regelverket.

Utbildare är juristen Catharina Ekdahl.

Läs mer

Foto: TT Nyhetsbyrån

Foto: TT Nyhetsbyrån

Foto: TT Kompetens

Producera video med iPhone

Workshop 16 juni 2016

Med smartphone i handen går det att snabbt producera video med bra bildkvalitet. Men ska materialet vara intressant krävs också en genomtänkt struktur och bra ljud.

Utbildningen är utformad som en workshop kring hur man producerar videoinslag med mobilen. Tyngdpunkten ligger på hur videoinslag byggs upp med scener och klipp och inte minst hur ljud hanteras på ett bra sätt. Workshopen går också igenom hur video redigeras på mobilen samt hur materialet kan publiceras på egen hemsida, You Tube eller liknande kanal.

Workshopen vänder sig till dig som är nybörjare men som vill kunna producera bra video för dina webbplatser och för sociala medier. Under workshopen blandas teori med praktiska övningar.

Utbildare är videojournalisten Martin Höglund.

Läs mer

Foto: Anders Steinvall

Foto: Anders Steinvall

Den mångkulturella staden

Upplev det framtida Sverige i Londons East End

Workshop onsdag 27 september - fredag 20 september 2016 i Tower Hamlets, London.

Kom med till London i maj och få nya idéer om hur du kan tänka nytt när ett Sverige präglat av mångfald växer fram. En unik workshop för dig som arbetar med, eller har ansvar för flyktingar och integration i din kommun/organisation eller mediehus, men även för dig som är nyfiken på hur en stad utvecklas och förändras i en tid av stor migration.

Sverige är sedan länge ett mångkulturellt samhälle. Nu förstärks den bilden snabbt i takt med de stora flyktingströmmar som kommit hit den senaste tiden.

Hur påverkas Sverige på sikt när akuta utmaningar som flyktingmottagande och asylutredningar är avklarade? Hur blir våra städer och samhällen en plats för alla, oavsett etnisk, religiös eller kulturell bakgrund? Hur skapas de bästa förutsättningarna för en positiv utveckling i områden som domineras av migranter?

Utbildare är Anders Steinvall och Björn Ottersen.

Läs mer

Foto: TT Nyhetsbyrån

Foto: TT Nyhetsbyrån

Nätjuridik och kampanjer i sociala medier

Utbildning 1 juni och 2 juni 2016

De digitala kanalerna erbjuder nya spännande möjligheter men också många fallgropar. Inte minst gäller det att kunna förstå och hantera juridiken där regler och praxis hela tiden förändras. Även på nätet gäller lagar som i resten av samhället.

Utbildningen vänder sig till dig som behöver få en överblick av de regelverk som gäller vid internetpublicering. Kunskap som du behöver oavsett om du arbetar som chef, webbredaktör, informatör, affärsutvecklare eller kommunikatör inom företag eller offentlig asektor.

Utbildningen är uppdelad på två kursdagar. Delarna går att gå separat.

Utbildare är advokat Katarina Ladenfors.

Läs mer

Lag och rätt
vid fotografering och filmning

Seminarium 2 juni 2016

Att fotografera och dokumentera vår omvärld i bild eller video har aldrig varit enklare än idag. Men ibland sker det dolt eller på en plats som är förbjuden. Eller i sammanhang som riskerar att kränka någons integritet.

Juridiken säger att den som fotograferar eller filmar har ett antal regler att hålla sig till. Men också att den som står framför kameran har rättigheter som ska tillgodoses.

Utbildningen vänder sig till alla som måste hantera frågor om att fotografera och filma i sitt arbete och som vill känna till den lagstiftning som gäller.

Utbildare är juristen Catharina Ekdahl.

Läs mer

Foto: TT Kompetens

Foto: TT Kompetens

TT Kompetens

Katarinavägen 15, 105 12 Stockholm

E-post: info@ttkompetens.se

Växel: 08-692 26 00

TT Kompetens är en del av TT-Gruppen