Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Aktuellt

Foto: TT Kompetens

Foto: TT Nyhetsbyrån

Lag och rätt
vid fotografering och filmning

Seminarium 8 sept 2016

Att fotografera och dokumentera vår omvärld i bild eller video har aldrig varit enklare än idag. Men ibland sker det dolt eller på en plats som är förbjuden. Eller i sammanhang som riskerar att kränka någons integritet.

Juridiken säger att den som fotograferar eller filmar har ett antal regler att hålla sig till. Men också att den som står framför kameran har rättigheter som ska tillgodoses.

Utbildningen vänder sig till alla som måste hantera frågor om att fotografera och filma i sitt arbete och som vill känna till den lagstiftning som gäller.

Utbildare är juristen Catharina Ekdahllänk till annan webbplats.

Läs mer

Foto: TT Nyhetsbyrån

Foto: TT Nyhetsbyrån

Producera video med iPhone

Workshop 20 september 2016

Med smartphone i handen går det att snabbt producera video med bra bildkvalitet. Men ska materialet vara intressant krävs också en genomtänkt struktur och bra ljud.

Utbildningen är utformad som en workshop kring hur man producerar videoinslag med mobilen. Tyngdpunkten ligger på hur videoinslag byggs upp med scener och klipp och inte minst hur ljud hanteras på ett bra sätt. Workshopen går också igenom hur video redigeras på mobilen samt hur materialet kan publiceras på egen hemsida, You Tube eller liknande kanal.

Workshopen vänder sig till dig som är nybörjare men som vill kunna producera bra video för dina webbplatser och för sociala medier. Under workshopen blandas teori med praktiska övningar.

Utbildare är videojournalisten Martin Höglund.

Läs mer

EU, personuppgifter 
och det nya integritetsskyddet

Seminarium 21 september 2016

EU:s nya dataskyddsförordning innebär att enskilda medborgare får stärkt skydd när det gäller personuppgifter. Exempelvis får enskilda personer bättre insyn i hur bolag och myndigheter hanterar uppgifterna. Det blir även lättare att klaga på hur uppgifter hanteras och barn under 16 år måste ha föräldrarnas samtycke för att få använda onlinetjänster. Även rätten att bli ”glömd” av sökmotorer ökar.

De nya reglerna innebär även att Datainspektionen utfärda sanktionsavgifter på 20 000 000 euro för bolag och organisationer som inte sköter sig.

Den nya EU-förordningen träder i kraft sommaren 2018. Då kommer också vår personuppgiftslag - PuL - att upphöra och ersättas av förordningens bestämmelser.

För bolag, organsiationer och myndigheter som hanterar personuppgifter innebär övergången att ett betydande arbete väntar när det gäller anpassning och utveckling av rutiner för det nya regelverket.

Utbildare är juristen Catharina Ekdahl.

Läs mer

Foto: TT Nyhetsbyrån

Foto: TT Nyhetsbyrån

Ny som chef - Hösten 2016

Kursstart 26 september 2016

TT Kompetens ledarutbildning vänder sig till nytillträdda chefer som behöver konkreta verktyg för att snabbt komma in i rollen som ledare och hantera uppdraget som chef.

Under utbildningen diskuteras hur man som nybliven chef leder sina tidigare kollegor och den utmaning det innebär att leda verksamheten i tider av omställning och utveckling.

Områden som utbildningen fokuserar på är:

 • Personligt ledarskap
 • Konflikthantering
 • Gruppens dynamik och process
 • Coachande förhållningssätt
 • Förändringsledarskap
 • Feedback

Utbildare är leg psykolog Rocky Raber.

Läs mer

Boka en huskurs!

TT Kompetens erbjuder en rad kurser, seminarier och föreläsningar som alla skräddarsys efter kundernas önskemål och behov. Här är några aktuella exempel:

 • Lag och rätt vid fotografering och filmning
 • Bildjuridik för arkivpersonal
 • Skriva klarspråk för administratörer
 • Producera video med smartphone
 • Sända live med smarthone
 • EU, personuppgifter och det nya integritetsskyddet
 • Fotografering, fotoförbud och juridik - specialkurs för väktare
 • Juridik på sociala medier
 • Övervaka med kamera för nytta eller nöje - vad tillåter lagen?

Skicka ett mail till info@ttkompetens.se så berättar vi mer.

Skriv mer effektivt - skriv Klarspråk

Skrivutbildning 5 oktober 2016

TT Kompetens seminarium riktar sig till dig som arbetar inom offentlig verksamhet och som vill utveckla ditt skrivande.

Seminariet tar bland annat upp:

 • Så sparar klarspråk tid och pengar – praktikfall.
 • Därför är det rätt att skriva kort.
 • Att använda ett aktivt språk.
 • Metodutbildning: Att korta ett långt material utan att det blir fel.
 • Så skriver du snabbare – och bättre. Övningar.
 • Att förbättra andras texter. Övningar.
 • Rätt och fel i språket – TT Språket, Språklagen.

Utbildare är journalisten Anders Lugn.

Läs mer

Foto: TT Nyhetsbyrån

Foto: TT Nyhetsbyrån

TT Kompetens

Katarinavägen 15, 105 12 Stockholm

E-post: info@ttkompetens.se

Växel: 08-692 26 00

TT Kompetens är en del av TT-Gruppen