Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Sammelsurium av regler kring drönare

Reglerna i olika länder för när, hur och till vad drönare får användas är ett enda lapptäcke. Den europeiska flygsäkerhetsstyrelsen EASA har därför utarbetat ett förslag för gemensamma regler för Europa som bygger på tre bestämda kategorier.

I Frankrike är det till exempel förbjudet att flyga över huvudstaden Paris. Ändå vållade en mystisk drönare uppståndelse då den nyligen plötsligt dök upp över bland annat Eiffeltornet och USA:s ambassad.

I Tyskland får drönare inte väga mer än 25 kilo medan drönare i Storbritannien underkastas samma bestämmelser som bemannade luftfarkoster om de väger över 20 kilo. I USA är i princip alla kommersiella flygningar förbjudna även om undantag kan ges under det att nya regler utarbetas.

EASA vill dela in drönarna i tre så kallade säkerhetskategorier:

1. Lågenergi-drönare, inklusive modellflygplan, ska inte kräva några licenser. Får inte flygas högre än 150 meter, inte utanför förarens synfält, inte vid flygplatser och i naturskyddsområden och inte heller över folksamlingar.

2. Vid möjlig risk för människor och egendom, eller om farkosten ska dela luftrum med andra luftfarkoster, krävs en av myndigheterna godkänd riskanalys.

3. I övriga fall ska dagens regler och krav på certifikat gälla som för bemannade kommersiella farkoster.


TT / 2015-03-15


TT Kompetens

105 12 Stockholm

E-post: info@ttkompetens.se

Tel: 076-12 96 700

TT Kompetens är ett varumärke inom TT Nyhetsbyrån