Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Per Anders Lugn

Foto: Jeanette Andersson

Per Anders Lugn har arbetat som journalist inom dagspress, fackpress, radio, teve och TT Nyhetsbyrån. Han har varit lärare och studierektor vid Journalisthögskolan i Stockholm samt pressofficer inom den internationella FN-styrkan i Libanon.

Sedan flera år arbetar han med utbildning i kommunikation och ledarskap inom några av Sveriges ledande företag och organisationer. Per Anders Lugn har skrivit fyra böcker - om kommunikation och ledarskap och om sambandet hälsa-effektivitet-lönsamhet. Våren 2021 kom den uppmärksammade boken "Jord, hopp och kärlek - att bygga matjord och reparera ekosystemen".

Utbildar inom:

- Skrivträning - skriva kort, skriva effektivt
- Så arbetar media
- Kriskommunikation
- Kommunikation för specialister
- Ledarskap
- Hälsomedvetet ledarskap

Så här säger deltagare om Per Anders som utbildare.

Några exempel där Per Anders Lugn skrivtränat medarbetare: Riksrevisionen, Täby kommun, Riksgälden, Allmänna Reklamationsnämnden, Rikspolisstyrelsen, Region Värmland, Försvarshögskolan, Inspektionen för socialförsäkringen, Riksbanken, Svea Hovrätt, Smittskyddsinstitutet, Sveriges radio, SKL - Sveriges kommuner och landsting, Luftfartsverket, Försvarets materielverk, Kommerskollegium, Sjunde AP-fonden, Försvarsmakten, Botkyrka kommun, Polisen Dalarna, Landstinget Sörmland, Vallentuna kommun, Svenska Kyrkan, Socialstyrelsen, Bollnäs kommun, Länsstyrelsen Dalarna, Polisen i Örebro län och Karlstad kommun.

TT Kompetens

105 12 Stockholm

E-post: info@ttkompetens.se

Tel: 076-12 96 700

TT Kompetens är ett varumärke inom TT Nyhetsbyrån