Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Bilder, video, GDPR och juridiken

Specialkurs i september 2020 (datum meddelas inom kort)

Nyhet - följ kursen på distans!

 


Bilder och video sprids rekordsnabbt via en rad olika kanaler, inte minst sociala medier. Men många gånger råder oklarhet kring hur materialet får användas. Vilka avtal finns med fotografer och leverantörer? Får bilder och videomaterial göras sökbara hur som helst?

Att använda bilder på människor innebär också en personuppgiftsbehandling som omfattas av personuppgiftsregleringen. Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde ikraft i maj 2018 innebär att all behandling av personuppgifter, även bilder, kräver laglig grund. Det krävs alltså bra rutiner för bildhantering enligt GDPR och även bra rutiner för hur äldre bildmaterial ska tas om hand.

Kameraövervakning och användning av nya tekniker som exempelvis ansiktsigenkänning ställer också krav på kunskap och fungerande rutiner.

TT Kompetens specialkurs är en mycket uppskattad utbildning som ger en samlad och uppdaterad genomgång av vad som gäller vid alla former av bildhantering,

Utbildningen vänder sig till alla inom myndigheter, kommuner, landsting, företag, museer, organisationer och föreningar som har ansvar för eller arbetar med bilder i tryck, i sociala meder, på webben samt med bild- och videoarkiv. Utbildningen tar bland annat upp:

 • Upphovsrätt och bilder – grundläggande upphovsrätt med inriktning på bild och film.
 • Bilder och video som tas av anställda inom organisationen. Vem äger bilder/video, hur får de användas?
 • Bildanvändning och GDPR – vilka rutiner krävs? När ska samtycke användas och fungerar modellavtal?
 • Vad gäller för fotografering av barn i skolan? Vad har Datainspektionen för inställning?
 • Hur ska du tänka när du lägger ut bilder på barn?
 • I sociala medier – när är du privat och när gäller GDPR?
 • GDPR och ansiktsigenkänning – är det framtidens teknik?
 • Kameraövervakningslagen – vad gäller praktiskt?
 • Bildvävning på nätet och i sociala medier samt genomgång av länkning.
 • Upphovsrätt till innehållet i bilden. En känd tavla syns i bakgrunden; vad gäller?
 • Bilder på offentlig konst - vad gäller?
 • Vad får/ska lagras i arkivet? En digital bild/video som köpts för en enstaka publicering – ska den raderas efter publiceringen?
 • Avtalsfrågor – vad är det vi köper och hur regleras användning och ersättning?
 • Bilder som köps från bilddatabaser på nätet eller Creative commons – hur säkras användningen utifrån GDPR och upphovsrätten?
 • Får man filma olyckor? Vad gäller enligt lagen om olaga integritetsintrång?

Under dagen varvas teori med aktuella praktiska exempel och diskussioner. Pedagogiskt arbetar vi som vanligt med en liten grupp.


Utbildare: Katarina Ladenfors, advokat, specialist på medierätt samt mycket erfaren utbildare.

Sagt om tidigare utbildningar. Läs mer

Aktuellt informationsblad hittar du här.PDF


Information

Datum: September 2020, kl 9.15 – 16.15. Datum meddelas inom kort.

Lokal: Meddelas senare

Kod: K2254

Pris: 5 980 kr exkl moms. Kaffe, lunch och dokumentation ingår.

Sista anmälningsdag: Omgående. Platser kvar.

Observera! Hör av dig till oss om du inte får en bekräftelse på att din anmälan är registrerad.


Välj hur du vill följa kursen

Du kan följa kursen på distans från din arbetsplats eller hemmifrån.

Distanskyursen fungerar så här:

Vi använder Företagsekonomiska Institutets (FEI) teknik för distansstudier FEIFLEX. Tekniken är ledande i Sverige och används av universitet och högskoleskola. Du behöver en uppkopplad dator, surfplatta eller mobil. FEIFLEX bygger på en aktiv medverkan och samspel mellan deltagare och kursledare – alla ska ha möjlighet att ställa frågor och bidra i diskussioner.

Förutom en uppkopplad enhet rekommenderas ett headset med mikrofon för att ljudet ska bli perfekt (kan beställas från oss till självkostnadspris i samband med anmälan). Det går också bra att använda egna hörlurar om du har. Du bör också använda webbkamera för att få ut bästa möjliga upplevelse.

Det är inte svårt att logga in. Du behöver inte heller någon särskild programvara för att medverka på distans. Du följer bara inloggningsinstruktionerna som du får från oss inför kursstart. Om du behöver hjälp av tekniker kommer det finnas support tillgänglig.

Bildjuridik - vår vardag

TT Kompetens är ett varumärke inom TT Nyhetsbyrån. Förutom TT Nyhetsbyråns egen bild- och videoproduktion sker samarbete med en rad tidningar och internationella nyhetsbyråer.

I sina arkiv har TT Nyhetsyrån idag cirka 50 miljoner bilder, varav 20 miljoner är digitala bildfiler. I arkivmaterial som hanteras ingår bland annat Bonnierarkivet, SvT Bild, Lennart Nilssons arkiv, Bildhusets arkiv och en rad historiska arkiv.

Bildjuridik är en självklar del av vår vardag!

Foto: TT Nyhetsbyrån

Foto: TT Nyhetsbyrån

TT Kompetens

105 12 Stockholm

E-post: info@ttkompetens.se

Tel: 076-12 96 700

TT Kompetens är ett varumärke inom TT Nyhetsbyrån