Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Bilder, video och bildjuridik

Specialkurs 26 september 2019

 


Bilder och video sprids rekordsnabbt via en rad olika kanaler, inte minst sociala medier. Men många gånger råder oklarhet kring hur materialet får användas. Vilka avtal finns med fotografer och leverantörer? Får bilder och videomaterial göras sökbara hur som helst?

Att använda bilder på människor innebär också en personuppgiftsbehandling som omfattas av personuppgiftsregleringen. Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde ikraft i maj 2018 innebär att all behandling av personuppgifter, även bilder, kräver laglig grund. Det krävs alltså bra rutiner för bildhantering enligt GDPR och även bra rutiner för hur äldre bildmaterial ska tas om hand.

TT Kompetens utbildning vänder sig till alla som har ansvar för eller arbetar med bilder samt bild- och videoarkiv inom myndigheter, kommuner, landsting, företag, museer, organisationer, föreningar, etc.

Utbildningen tar bland annat upp:

  • Upphovsrätt och bilder – grundläggande upphovsrätt med inriktning på bild och film.
  • Bilder och video som tas av anställda inom organisationen. Vem äger bilder/video, hur får de användas?
  • Upphovsrätt till innehållet i bilden. En känd tavla syns i bakgrunden; vad gäller?
  • Avtalsfrågor – vad är det vi köper och hur regleras användning och ersättning?
  • Upphandling av fotograftjänster – vad bör man tänka på?
  • Bildvävning på nätet och i sociala medier samt genomgång av länkning.
  • När krävs tillstånd från personer som är fotograferade eller videofilmade? Vad säger GDPR om bildanvändning och vilka rutiner krävs?
  • Vad får/ska lagras i arkivet? En digital bild/video som köpts för en enstaka publicering – ska den raderas efter publiceringen?
  • Bilder på offentlig konst - vad innebär Högsta domstolens nya beslut?
  • Bilder som köps från bilddatabaser på nätet eller Creative commons – hur säkras användningen?

Under dagen varvas teori med praktiska exempel och diskussioner.

Utbildare: Katarina Ladenfors, advokat, specialist på medierätt samt mycket erfaren utbildare.

Sagt om tidigare utbildningar. Läs mer

Aktuellt informationsblad hittar du här.PDFInformation

Datum: Torsdag 26 september 2019, kl 9.15 – 16.15

Lokal: Svea konferens, Holländargatan 10 i Stockholm. Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kod: K2249

Pris: 5 980 kr exkl moms. Kaffe, lunch och dokumentation ingår.

Sista anmälningsdag: 1 september 2019

Observera! Hör av dig till oss om du inte får en bekräftelse på att din anmälan är registrerad.

Bildjuridik - vår vardag

TT Kompetens är ett varumärke inom TT Nyhetsbyrån. Förutom TT Nyhetsbyråns egen bild- och videoproduktion sker samarbete med en rad tidningar och internationella nyhetsbyråer.

I sina arkiv har TT Nyhetsyrån idag cirka 50 miljoner bilder, varav 20 miljoner är digitala bildfiler. I arkivmaterial som hanteras ingår bland annat Bonnierarkivet, SvT Bild, Lennart Nilssons arkiv, Bildhusets arkiv och en rad historiska arkiv.

Bildjuridik är en självklar del av vår vardag!

Foto: TT Nyhetsbyrån

Foto: TT Nyhetsbyrån

TT Kompetens

105 12 Stockholm

E-post: info@ttkompetens.se

Tel: 076-12 96 700

TT Kompetens är ett varumärke inom TT Nyhetsbyrån