Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Bildjuridik - Bilder, video och GDPR

Specialkurser på distans 21 april 2021


Bilder och video sprids rekordsnabbt via en rad olika kanaler, inte minst i sociala medier. Men många gånger råder oklarhet kring hur materialet får användas. Vilka avtal finns med fotografer och leverantörer? Får bilder och videomaterial göras sökbara hur som helst?

TT Kompetens mycket uppskattade utbildning är uppdelad på två avsnitt som antingen kan följas var för sig eller som en samlad kurs. Delkurserna ger tillsammans en övergripande och uppdaterad genomgång av vad som gäller vid alla former av bildhantering.

Utbildningen vänder sig till alla inom myndigheter, kommuner, landsting, företag, museer, organisationer och föreningar som har ansvar för eller arbetar med bilder i tryck, i sociala meder, på webben samt med bild- och videoarkiv.

Del 1 är inriktad på grundläggande bildjuridik och omfattar 3 timmar. Bland annat behandlas följande områden:

 • Upphovsrätt och bilder – grundläggande upphovsrätt med inriktning på bild och film.
 • Bilder och video som tas av anställda inom organisationen. Vem äger bilder/video, hur får de användas?
 • Upphovsrätt till innehållet i bilden. En känd tavla syns i bakgrunden; vad gäller?
 • Bilder på offentlig konst - vad gäller?
 • Vad får/ska lagras i arkivet? En digital bild/video som köpts för en enstaka publicering – ska den raderas efter publiceringen?
 • Får man filma olyckor? Vad gäller enligt lagen om olaga integritetsintrång?
 • Bildvävning på nätet och i sociala medier samt genomgång av länkning.

Del 2 fokuserar på GDPR och omfattar 3 timmar.

Att använda bilder på människor innebär också en personuppgiftsbehandling som omfattas av personuppgiftsregleringen. Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som trädde ikraft i maj 2018 innebär att all behandling av personuppgifter, även bilder, kräver laglig grund. Det krävs alltså bra rutiner för bildhantering enligt GDPR och även bra rutiner för hur äldre bildmaterial ska tas om hand.

Kameraövervakning och användning av nya tekniker som exempelvis ansiktsigenkänning ställer också krav på kunskap och fungerande rutiner.

Frågor som behandlas:

 • Bildanvändning och GDPR – vilka rutiner krävs? När ska samtycke användas och fungerar modellavtal?
 • Hur ska du tänka när du fotograferar och filmar inom organisationen? Vad säger till exempel GDPR om att filma föreläsningar där anställda förekommer?
 • Vad gäller för fotografering av barn i skolan? Vad har Datainspektionen för inställning?
 • Hur ska du tänka när du lägger ut bilder på barn?
 • I sociala medier – när är du privat och när gäller GDPR?
 • GDPR och ansiktsigenkänning – är det framtidens teknik?
 • Kameraövervakningslagen – vad gäller praktiskt?
 • Avtalsfrågor – vad är det vi köper och hur regleras användning och ersättning?
 • Bilder som köps från bilddatabaser på nätet eller Creative commons – hur säkras användningen?
 • Schrems II - vad innebär sommarens EU-dom för det fortsatta hanteringen av bilder i sociala medier?

OBS Delkurs 2 förutsätter att du har mycket goda kunskaper i upphovsrätt eller har gått igenom delkurs 1.

Bokar du båda delkurserna vi samma tillfälle får du 10 procent rabatt på kursavgifterna.


Utbildare: Katarina Ladenfors, advokat, specialist på medierätt samt mycket erfaren utbildare.

Sagt om tidigare utbildningar. Läs mer

Aktuellt informationsblad hittar du här.PDF


Information

Kursdatum:

Delkurs I: Onsdag 21 april 2021, kl 9 - 12. (kod K2266).
Boka plats

Endast någon plats kvar!

Delkurs II: Onsdag 21 april 2021, kl 13 - 16. (kod K2267).
Boka plats

Endast någon plats kvar!

Pris: 3 900 kr exkl moms per delkurs. Dokumentation ingår. Vid samtidig bokning av delkurs I och delkurs II ges 10 procent i rabatt. Rabatten registreras automatiskt.

Sista anmälningsdag: Omgående.

Observera! Hör av dig till oss om du inte får en bekräftelse på att din anmälan är registrerad.


Just nu - alla kurser på distans

På grund av den rådande Covid 19-situationen med ökad smittspridning samt rekommendationerna från myndigheterna har vi beslutat att tills vidare enbart erbjuda våra kurser på distans.

Om situationen förändras kommer vi åter att öppna för deltagare i vår kurslokal i Stockholm.

Informationen uppdateras löpande.

Nyhet! NY EU-dom påverkar bildanvändningen

I somras kom den omdiskuterade Schrems II-domen som ställer bildanvändning i sociala medier i ett helt nytt perspektiv. Bildanvändning som avbildar fysiska personer i sociala medier innebär nämligen oftast en överföring av personuppgifter till USA. Något som genom ett beslut från EU-domstolen är olagligt utan giltig grund i GDPR. Katarina Ladenfors diskuterar under kursdel 2 effekterna av domen och du kan läsa en artikel som berör frågorna HÄRlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bildjuridik - vår vardag

TT Kompetens är ett varumärke inom TT Nyhetsbyrån. Förutom TT Nyhetsbyråns egen bild- och videoproduktion sker samarbete med en rad tidningar och internationella nyhetsbyråer.

Bildjuridik är en självklar del av vår vardag!

Foto: TT Kompetens

Foto: TT Kompetens

TT Kompetens

105 12 Stockholm

E-post: info@ttkompetens.se

Tel: 076-12 96 700

TT Kompetens är ett varumärke inom TT Nyhetsbyrån