Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Digital gruppcoaching för chefer

Ledarskap

Start 13 april 2021

Det kan kännas tufft och ensamt att vara chef – speciellt i dessa turbulenta pandemi-tider!

Nu när vi arbetar mycket på distans och under nya förutsättningar kan det vara svårt att behålla samhörigheten, göra rätt prioriteringar samt agera optimalt.

Många chefer – både de som är nya i sin chefsroll samt erfarna – upplever att de saknar en ventil och en sparringpartner med vem de kan bolla utmanande vardagssituationer för att hitta lösningar.

Andra är rädda att avslöja sin okunskap och oförmåga att hantera relevanta ledarskapsfrågor och problemställningar.

Detta leder till onödig oro, stress och energiläckage. Och vad kostar det?

Vi kan hjälpa cheferna att känna sig tryggare, tydligare och mer kapabla att utöva sitt ledarskap.

Vi kallar vår modell för Gruppcoaching för chefer. Att ha en egen coach är fruktbart men att stöta och blöta med flera likasinnade, ha tid för erfarenhetsutbyte, reflektion och inspiration i ett eget nätverk är kraftfullt.

Gruppcoaching ger möjlighet att tillsammans med andra chefer diskutera aktuella ledarskapsfrågor och dilemman, få spegling, reflektioner, idéer, nya förhållningssätt samt alternativa lösningar.

Vi har nu anpassat Gruppcoaching för chefer så att utbildningen kan genomföras digitalt!

Syftet är att:

  • Bli stärkt och utvecklas i rollen som chef och ledare.
  • Skapa nätverk för erfarenhetsutbyte och gemensam problemlösning.
  • Mötas kring olika relevanta kunskapstema.
  • Få nya perspektiv, feedback och förhållningssätt och pröva på hemmaplan med stöd från gruppen.
  • Skapa kontinuitet och struktur i ”dagens brus”, få tid för omställning och ork att åter engagera sig i nya utmaningar. Minimera stress.
  • Tillhandahålla en kommunikations- och problemlösningsmodell att använda med egen grupp på hemmaplan
  • Förbättra prestation och påverkansmöjligheter.

Upplägg:

Gruppen består av max 6 deltagare. Varje coachingtillfälle omfattar 2.5 timmar och genomförs med cirka tre veckors mellanrum. Totalt vid 6 tillfällen. Den digitala plattformen är Teams.

Under första mötet upprättas en gemensam överenskommelse där deltagarna åtar sig programmet som helhet avseende syfte, upplägg och formerna.

Varje träff ger utrymme för gemensam reflektion, analys, diskussion och lösningar kring deltagarnas ledardilemman och utmaningar dessutom fördjupade kunskapsöverföring i relevanta ämnen. Utvärdering/feedback i slutet av tillfällena.

Se också vårt aktuella videoklipp.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För mer information kontakta kursledaren Rocky Raber på 070-592 25 88.

Utbildare

Rocky Raber

Leg psykolog Rocky Raber som har över 20 års erfarenhet som chefsutbildare inom företag och offentlig sektor.Mikael Lundgren, expert på HR och lång erfarenhet av ledarutveckling inom bland annat Ericsson-sfären.

Information

Datum: Start tisdag 13 april 2021. Andra kurstillfället är 11 maj 2021. Övriga fyra datum fastställs i samråd med deltagarna.

Lokal: Distans.

Kod: K2265

Pris: 19 000 kr exkl moms.

Sista anmälningsdag: Omgående.

Observera! Hör av dig till oss om du inte får en bekräftelse på att din anmälan är registrerad.

Sagt om tidigare kurser

- Jag gillar att Rocky lyssnar och ställer följdfrågor på ett sätt där man själv får fundera över situationen och hur man själv ska komma vidare.

- Väldigt bra föreläsare som är skicklig på att lära ut teori och sedan omsätta teorin i praktiska övningar.

- Bra arbetsformer. Fantastisk uppstart.

- Jättebra innehåll. Mycket bra kursledare.

- Kursen infriade alla förhoppningar och förväntningar.

- Inspirerande, peppande, stödjande, relevant.

- Mycket bra. Både en bekräftelse på att det jag gör är rätt men också mycket matnyttigt för hur jag kommer vidare.

- Bra, mycket lärorik, gav självinsikt och tid och möjlighet att fundera kring sitt ledarskap och arbete.

- Innehållet: suveränt. Bara bra. Nytt för mig att sätta ord på saker som uppenbarligen många har tänkt
mycket på tidigare.

- Mycket bra. De mest intressanta delarna handlade om olika typer av samtal och hur man ska tänka när man är chef över tidigare kollegor.

- Rocky har gjort att klimatet i gruppen varit god och tillåtande. Rocky har visat alla de saker vi eftersträvar när vi önskar en bra ledare. 

- Rocky är mycket bra, tydlig och klar med röd tråd. Empatiskt. Inspirerande.

TT Kompetens

105 12 Stockholm

E-post: info@ttkompetens.se

Tel: 076-12 96 700

TT Kompetens är ett varumärke inom TT Nyhetsbyrån