Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Visst går det att minska stressen på jobbet

Boka en stesscoach!

På allt fler arbetsplatser klagar anställda över ökande stress – ont i magen, svårt att sova, spänningshuvudvärk, menstruationsrubbningar, depression etc.

Försäkringskassan spår att kostnaderna för sjukskrivningar kommer att öka kraftigt i år. En viktig orsak; stress.

Men det går att minska stressen med förhållandevis enkla medel.

Dagens arbets- och privatliv ställer komplexa krav på människor och bidrar till den stress de flesta möter i sin vardag.

Den stress människor känner är resultatet av en obalans mellan upplevda krav och upplevelsen av den egna förmågan.

Stressreaktionernas styrka och omfattning varierar från person till person. Men orsakerna är oftast:

 • Högstressarbete – höga krav och låg egenkontroll
 • Motstridiga krav
 • Ingen belöning efter stressintensiv period
 • Förändrade och nya krav
 • Brist på kunskap om vad som orsakar stress

Vi har alla ett stressystem som har haft en stor betydelse för människans överlevnad som art. När fara hotade måste människorna förbereda sig för kamp eller flykt. Därefter krävde kroppen vila och återhämtning.

Men idag lever de flesta av oss i västvärlden inte under fysiska hot mot vår existens.

Fast biologiskt aktiveras stressystemet för många av oss på samma sätt av en inkorg överfull av mejl eller fler uppgifter än vi tror oss hinna med. Och stressen idag upplevs av många som ständigt pågående utan vilopunkter.

Förmågan att dels förstå sina reaktioner, dels att organisera, prioritera och planera kan vara avgörande i den egna stresshanteringen.

TT Kompetens erbjuder ett program för stresshantering som baseras på individuell coachning med fokus på deltagarens sätt att organisera sitt arbete.

Programmet inleds med en kort workshop på 1½–2 timmar tillsammans med andra arbetskamrater (där så är möjligt).  Och fortsätter med att deltagaren själv kartlägger sitt arbetssätt och sin stress. Kartläggningen sker i form av en ”stressdagbok” i vilken deltagaren under två veckor beskriver och värderar sin arbetssituation ur ett stressperspektiv.

Därefter fortsätter programmet med tre individuella möten med två eller tre veckors mellanrum. Inför varje möte får deltagaren uppgifter att träna på till kommande möte. Varje möte är cirka 1½ timme.

TT Kompetens erbjuder stresscoachning till en kostnad som är en bråkdel av vad det kostar att ta hand om utbrända medarbetare genom företagshälsovård och sjukskrivningar.

Utbildare: Carsten Nilsson, diplomerad coach och journalist som under många år arbetat med fortbildning för Pressinstitutet och MedieUtbildarna. Via egna företaget CoachPartner arbetar Carsten Nilsson bland annat med coachning av frilansjournalister. Sedan drygt 15 år är han verksamhetsledare för Journalistfonden för vidareutbildning.

Ur innehållet:

 • Personliga källor till stress
 • Negativa tankar och känslor
 • Optimal stressnivå
 • Reaktioner på stress
 • Ditt vanliga sätt att hantera stress
 • Personliga lösningar för att minska stressnivån

Pris:    3 500 kr exkl moms per person.

Kontakta TT Kompetens för bokning.

Så här skriver Frilansjournalisten. Läs mer.länk till annan webbplats

Resultatgaranti

Om medarbetaren inte upplever minskad stress efter programmet faktureras enbart 1 000 kr exkl moms för introduktionsträffen. Deltagarna gör en egen uppskattning av sin stress före och efter coachningen.

KONTAKTA OSS

Vill du komma i kontakt med oss gällande våra specialanpassade utbildningar? Använd formuläret nedan eller ring oss på telefon­nummer 08-6922600

TT Kompetens

105 12 Stockholm

E-post: info@ttkompetens.se

Tel: 076-12 96 700

TT Kompetens är ett varumärke inom TT Nyhetsbyrån