Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Aktuellt

Bildjuridik - BILDER, VIDEO och GDPR

Specialkurser på distans 21 september 2022

Bilder och video sprids rekordsnabbt via en rad olika kanaler, inte minst sociala medier. Men många gånger råder oklarhet kring hur materialet får användas.

Vilka avtal finns med fotografer och leverantörer? Får bilder och videomaterial göras sökbara hur som helst? Vilka krav ställer nya dataskyddsförordningen GDPR? När är du privat på sociala medier och när gäller GDPR? Varför är ansiktsigenkänning så kontroversiellt? Vad gäller för bilder på barn och vid fotografering i skolor? Fotografera olyckor - är det tillåtet?

Och vad innebär den nya Schrems II-domen i EU för fortsatt bildanvändning?

TT Kompetens mycket uppskattad specialutbildning i bildjuridik är i vår uppdelad i två delkurser som tillsammans ger en samlad och uppdaterad genomgång av vad som gäller vid alla former av bildhantering.

Utbildare är Katarina Ladenfors.

Läs mer

Skriv mer effektivt på jobbet

Kurs 20 september 2022

Äntligen! Åter skrivträning - ansikte mot ansikte

Att utveckla sitt personliga skrivande kräver personliga möten. Vi behöver prata om just din text, peka på ett stycke i just ditt manus och diskutera hur just detta kan förbättras för att nå fram till läsaren.

Pandemin har lärt oss att möten via Teams och Zoom har sina fördelar – men också uppenbara nackdelar. Mycket utbildning och utveckling kräver att vi möts ansikte mot ansikte.

Det är därför glädjande att vi nu åter kan börja ge våra populära utbildningar om hur skrivandet kan bli enklare, roligare och framför allt - mer effektivt.

Under TT Kompetens seminarium blandas teori med praktiska övningar.

Utbildare är Per Anders Lugn.

Läs mer

Senaste nytt!

Den 7 oktober 2022 föreläser Per Anders Lugn på Språkforum som arrangeras av Språktidningen. Föreläsningarna under Språkforum filmas av Utbildningsradion och kommer att sändas på UR.play och Kunskapskanalen.

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

---

Kursen Skriv mer effektivt på jobbet ges också som skräddarsydd utbildning på företag, myndigheter och organisationer där det finns behov att utveckla medarbetarnas skrivande inom olika kanaler.

Läs mer

Foto: TT Nyhetsbyrån

Foto: TT Nyhetsbyrån

NY SOM CHEF

Kursstart 10 oktober 2022

Den 10 oktober 2022 startar TT Kompetens populära kurs Ny som chef. Ledarutbildningen som ger konkreta verktyg för att snabbt komma in i rollen som ledare och hantera uppdraget som chef. Utbildningen vänder sig till såväl nya chefer som tillförordnande chefer.

Under utbildningen diskuteras hur man som nybliven chef leder nya eller tidigare kollegor och den utmaning det innebär att leda verksamheten i tider av omställning och utveckling.

Vi kör kursen som vanligt i en liten grupp.

Utbildare är Rocky Raber.

Läs mer

Foto: TT Kompetens

Utbildningar för ledare och ledningsgrupper

TT Kompetens erbjuder en rad kvalificerade utbildningar kring ledarskap och styrning. Bland annat:

  • Coachande som ledarverktyg
  • Det svåra samtalet
  • Individuellt ledarutvecklingsprogram
  • Utveckling av ledningsgrupper
  • Utgivarens nya roll
  • Utbildningar för nya och tillförordnade chefer

Läs mer

Foto: Thorbjörn Lindskog

Foto: Thorbjörn Lindskog

DIGITAL GRUPPCOACHING FÖR CHEFER

Det kan kännas tufft och ensamt att vara chef – speciellt i dessa turbulenta pandemi-tider!

Nu när vi arbetar mycket på distans och under nya förutsättningar kan det vara svårt att behålla samhörigheten, göra rätt prioriteringar samt agera optimalt.

Många chefer – både de som är nya i sin chefsroll samt erfarna – upplever att de saknar en ventil och en sparringpartner med vem de kan bolla utmanande vardagssituationer för att hitta lösningar.

Detta leder till onödig oro, stress och energiläckage. Och vad kostar det?

Vi kan hjälpa cheferna att känna sig tryggare, tydligare och mer kapabla att utöva sitt ledarskap.

Utbildare är Rocky Raber och Mikael Lundgren.

Läs mer

Titta också på vårt aktuella videoklipp! Länk till annan webbplats.

Foto: TT Kompetens

När krisen slår till

Kriser kommer förr eller senare. I alla branscher och alla verksamheter. När väl krisen står för dörren är det för sent att börja fundera på hur skadan ska begränsas. Att hantera en kris kräver förberedelser och inte minst att organisationen fått öva på hur den ska agera.

TT Kompetens erbjuder sedan länge kvalificerade utbildningar i kriskommunikation. Utbildningar som skräddarsys för den enskilda verksamheten.

Per Anders Lugn är en av TT kompetens kvalificerade föreläsare inriktad på utbildning i kommunikation och ledarskap. Utifrån sin egen erfarenhet som kommunikationschef inom en rad verksamheter vet han vilka frågor som måste hanteras.

Läs mer

Foto: Torbjorn F Gustafsson

Per Anders Lugn under en workshop i krishantering på Militärhögskolan i Karlberg. Foto: Torbjorn F Gustafsson, Militärhögskolan

Foto: TT Nyhetsbyrån

Foto: TT Nyhetsbyrån

EU OCH UPPHOVSRÄTTEN – VILKA ÄNDRINGAR FÅR VI I DEN SVENSKA UPPHOVSRÄTTSLAGEN

Specialseminarium under hösten 2022 (datum meddelas senare)

Efter mycket debatt i både media och i EU-parlamentet antog Ministerrådet slutligen det så kallade Digital Single Market-direktivet vilket innebär ny harmoniserad upphovsrättslagstiftning för digitala miljöer i medlemsländerna.

Eftersom det genom referensgruppen finns möjlighet att påverka implementeringen anordnar TT Kompetens ett högaktuellt seminarium där juristen och upphovsrättsexperten Jonas Holm - som har arbetat med direktivet både genom påverkansarbete i Bryssel och vid Regeringskansliet – tillsamans med advokaten Katarina Ladenfors listar vilka ändringar vi har att vänta i svensk lagstiftning. Och vad direktivet kommer att innebära för fotografer, författare, förlag, företag och konsumenter.

Läs mer

TT Kompetens anordnar även skräddarsydda seminarier om den nya upphovsrätten för företag, myndigheter, organisationer med flera.

Kontakta oss så berättar vi mer.

Foto: TT Nyhetsbyrån

Foto: TT Nyhetsbyrån

Proffsig video med iPhone eller iPad

Skräddarsydd workshop för företag, myndigheter och organisationer.

Rörlig bild kommer snart att helt att dominera den globala internettrafiken. Oavsett verksamhet måste företag, organisationer och myndigheter lära sig att själva producera en stor del av videomaterialet.

Och arbetsredskapet för videoproduktion har redan alla medarbetare.

Med iPhone eller iPad går det snabbt att producera video med bra bildkvalitet. Men ska videoinslagen vara intressanta krävs också en genomtänkt struktur. Oavsett om de ska användas på webben eller i sociala medier.

Under workshopen blandas teori med praktiska övningar. Alla deltagare producerar kortare videoinslag.

Läs mer

PUBLICERA I SOCIALA MEDIER: UNDVIK ATT SKADA ANDRA - OCH DIG SJÄLV!

Sociala medier är arenorna där allt mer av vår kommunikation sker. Baksidan är kränkningar och brott som drabbar hårt - flödet av uppgifter och åsikter kan vara brutalt. Samtidigt har lagarna skärpts med en ny lag mot integritetsintrång och den nya dataskyddsförordningen, GDPR.

Alla vill lyckas digitalt – men hur undviker man att skada andra och sig själv?

Utbildare är Anders Ahlberg.

Läs mer

Så hanterar vi dina personuppgifter

Från den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen – GDPR. I vår policy anges hur vi hanterar personuppgifter för att säkerställa din integritet.

Läs mer

TT Kompetens

105 12 Stockholm

E-post: info@ttkompetens.se

Tel: 076-12 96 700

TT Kompetens är ett varumärke inom TT Nyhetsbyrån