Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Aktuellt

Drönarjuridik

Kurs 9 maj 2023

En drönare gör det möjligt att se världen från ett annat perspektiv, för hobbyister såväl som yrkesverksamma. Men det är viktigt att även vara medveten om det juridiska perspektivet. Vilka områden får avbildas? Vad är ett skyddsobjekt? Vilket skydd åtnjuter journalister och hur vägs det skyddet mot andra lagar?

TT Kompetens utbildning vänder sig till alla som har ansvar för eller arbetar med drönare eller bild och video tagna med drönare inom myndigheter, kommuner, landsting, företag, organisationer, föreningar, journalister, fotografer, hobbyister, etc.

Utbildare är Katarina Ladenfors.

Läs mer

Filmning med drönare - en juridisk djungel. Drönarfotograf dömd för olaglig spridning. Läs artikeln här. Pdf, 84 kB.

Foto: TT Kompetens

Bildjuridik - BILDER, VIDEO och GDPR

Specialkurser på distans 13 juni 2023

Bilder och video sprids rekordsnabbt via en rad olika kanaler, inte minst sociala medier. Men många gånger råder oklarhet kring hur materialet får användas.

Vilka avtal finns med fotografer och leverantörer? Får bilder och videomaterial göras sökbara hur som helst? Vilka krav ställer nya dataskyddsförordningen GDPR? När är du privat på sociala medier och när gäller GDPR? Varför är ansiktsigenkänning så kontroversiellt? Vad gäller för bilder på barn och vid fotografering i skolor? Fotografera olyckor - är det tillåtet?

Och när krävs det avtal om äldre bild- och filmmaterial ska användas? Att misssa ett avtal kan det bli dyrt vilket ett museum nyligen fick erfara. Läs mer! Pdf, 136.1 kB.

Schrems II-domen i EU - vad betyder den för bild- och videoanvändning?

TT Kompetens mycket uppskattad specialutbildning i bildjuridik är i vår uppdelad i två delkurser som tillsammans ger en samlad och uppdaterad genomgång av vad som gäller vid alla former av bildhantering.

Utbildare är Katarina Ladenfors.

Läs mer

Foto: TT Nyhetsbyrån

Foto: TT Nyhetsbyrån

EU OCH UPPHOVSRÄTTEN – VILKA ÄNDRINGAR FÅR VI I DEN SVENSKA UPPHOVSRÄTTSLAGEN

Specialseminarium under våren 2023 (datum meddelas senare)

Efter mycket debatt i både media och i EU-parlamentet antog Ministerrådet slutligen det så kallade Digital Single Market-direktivet vilket innebär ny harmoniserad upphovsrättslagstiftning för digitala miljöer i medlemsländerna.

Regeringen har nu lämnat en proposition om ändringar i upprättslagen. Ändringarna ska enligt planen träda ikraft den 1 januari 2023.

TT Kompetens genomför under hösten seminarier kring de praktiska konsekvenserna av den ändrade lagstiften.

Mer information kommer inom kort.

Läs mer

TT Kompetens anordnar även skräddarsydda seminarier om den nya upphovsrätten för företag, myndigheter, organisationer med flera.

Kontakta oss så berättar vi mer.

PUBLICERA I SOCIALA MEDIER: UNDVIK ATT SKADA ANDRA - OCH DIG SJÄLV!

Sociala medier är arenorna där allt mer av vår kommunikation sker. Baksidan är kränkningar och brott som drabbar hårt - flödet av uppgifter och åsikter kan vara brutalt. Samtidigt har lagarna skärpts med en ny lag mot integritetsintrång och den nya dataskyddsförordningen, GDPR.

Alla vill lyckas digitalt – men hur undviker man att skada andra och sig själv?

Utbildare är Anders Ahlberg.

Läs mer

Per Anders Lugn

Per Anders Lugn har gått bort

Vår mångårige kollega Per Anders Lugn har efter en kort tids sjukdom gått bort. Anders var en välkänd och mycket skicklig pedagog som arbetade med såväl skrivande som ledarskap och kommunikation i bred bemärkelse. Åtskilliga är de kursdeltagare som med hjälp av de pedagogiska metoder Per Anders formulerade och utvecklade har sett sitt skrivande och sitt kommunikativa arbete nå nya höjder.

Läs mer

Så hanterar vi dina personuppgifter

Från den 25 maj 2018 gäller dataskyddsförordningen – GDPR. I vår policy anges hur vi hanterar personuppgifter för att säkerställa din integritet.

Läs mer

TT Kompetens

105 12 Stockholm

E-post: info@ttkompetens.se

Tel: 076-12 96 700

TT Kompetens är ett varumärke inom TT Nyhetsbyrån