Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Kontakt

TT Kompetens

TT Kompetens är ett varumärke inom TT Nyhetsbyrån AB (orgnr: 556564-5487).

Verksamheten administreras sedan 1 juli 2016 av MedieHuset/Sverige AB på uppdrag av TT Nyhetsbyrån.

Mediehuset/Sverige AB
Gärdstuguvägen 10
192 51 Sollentuna

Tel 076-12 96 700

Orgnr: 556509-4066

Fakturaadress: TT Kompetens, MedieHuset/Sverige AB, Gärdstuguvägen 10, 192 51 Sollentuna

Thorbjörn Lindskog
Tel 076-12 96 700
Thorbjorn.lindskog@mediehuset.se

Frågor kan skickas till:  info@mediehuset.se

TT Kompetens

105 12 Stockholm

E-post: info@ttkompetens.se

Tel: 076-12 96 700

TT Kompetens är ett varumärke inom TT Nyhetsbyrån