Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Tullverket fick avgift på 300 000 kr för felaktig hantering av Google Foto

Integritetsskyddsmyndigheten IMY har granskat en personuppgiftsincident hos Tullverket. Ett par medarbetare vid Tullverkets tullkriminalverksamhet har använt molntjänsten Google Foto i sina tjänstemobiler. Tjänstemännen hade kopplat sina privata Google Foto-konton till sina tjänstemobiler som automatiskt synkat de foton och filmer som tagits i tjänsten till molntjänsten. Tullverket har angett att användningen av Google Foto inte var tillåten inom myndigheten.

Enligt IMY har inte Tullverket vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra det inträffade genom att befintliga rutiner och tekniska spärrar för att hindra att uppgifter från tjänstemobiler kopieras och lagras i en amerikansk molntjänst varit bristfälliga.

Bristerna i GDPR-hantering gör att Tullverket får betala en sanktionsavgift på 300 000 kronor.

Läs mer: IMY Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

TT Kompetens

105 12 Stockholm

E-post: info@ttkompetens.se

Tel: 076-12 96 700

TT Kompetens är ett varumärke inom TT Nyhetsbyrån