Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Digital Gruppcoaching för chefer

Det kan kännas tufft och ensamt att vara chef – speciellt i dessa turbulenta pandemi-tider!

Nu när vi arbetar mycket på distans och under nya förutsättningar kan det vara svårt att behålla samhörigheten, göra rätt prioriteringar samt agera optimalt.

Många chefer – både de som är nya i sin chefsroll samt erfarna – upplever att de saknar en ventil och en sparringpartner med vem de kan bolla utmanande vardagssituationer för att hitta lösningar.

Andra är rädda att avslöja sin okunskap och oförmåga att hantera relevanta ledarskapsfrågor och problemställningar.

Detta leder till onödig oro, stress och energiläckage. Och vad kostar det?

Vi kan hjälpa cheferna att känna sig tryggare, tydligare och mer kapabla att utöva sitt ledarskap.

Vi kallar vår modell för Gruppcoaching för chefer. Att ha en egen coach är fruktbart men att stöta och blöta med flera likasinnade, ha tid för erfarenhetsutbyte, reflektion och inspiration i ett eget nätverk är kraftfullt.

Gruppcoaching ger möjlighet att tillsammans med andra chefer diskutera aktuella ledarskapsfrågor och dilemman, få spegling, reflektioner, idéer, nya förhållningssätt samt alternativa lösningar.

Vi har nu anpassat Gruppcoaching för chefer så att utbildningen kan genomföras digitalt!

Syftet är att:

  • Bli stärkt och utvecklas i rollen som chef och ledare.
  • Skapa nätverk för erfarenhetsutbyte och gemensam problemlösning.
  • Mötas kring olika relevanta kunskapstema.
  • Få nya perspektiv, feedback och förhållningssätt och pröva på hemmaplan med stöd från gruppen.
  • Skapa kontinuitet och struktur i ”dagens brus”, få tid för omställning och ork att åter engagera sig i nya utmaningar. Minimera stress.
  • Tillhandahålla en kommunikations- och problemlösningsmodell att använda med egen grupp på hemmaplan
  • Förbättra prestation och påverkansmöjligheter.

Upplägg:

Gruppen består av max 6 deltagare. Varje coachingtillfälle omfattar 2.5 timmar och genomförs med cirka tre veckors mellanrum. Totalt vid 6 tillfällen. Den digitala plattformen är Teams.

Under första mötet upprättas en gemensam överenskommelse där deltagarna åtar sig programmet som helhet avseende syfte, upplägg och formerna.

Varje träff ger utrymme för gemensam reflektion, analys, diskussion och lösningar kring deltagarnas ledardilemman och utmaningar dessutom fördjupade kunskapsöverföring i relevanta ämnen. Utvärdering/feedback i slutet av tillfällena.

Se också vårt aktuella videoklipp. Länk till annan webbplats.      

Foto: Thorbjörn Lindskog

Utbildare är leg psykolog Rocky Raber Länk till annan webbplats. som har över 20 års erfarenhet som chefsutbildare inom företag och offentlig sektor samt Mikael Lundgren HR-expert med lång erfarenhet att chefsutveckling.        

Kontakta TT Kompetens på info@ttkompetens.se eller tel 076-12 96 700 för mer information.

KONTAKTA OSS

Vill du komma i kontakt med oss gällande våra specialanpassade utbildningar? Använd formuläret nedan eller ring oss på telefon 076-12 96 700.

TT Kompetens

105 12 Stockholm

E-post: info@ttkompetens.se

Tel: 076-12 96 700

TT Kompetens är ett varumärke inom TT Nyhetsbyrån