Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Hälsomedvetet ledarskap är nyckeln

Motivation ger maximal prestation

Hälsomedvetet ledarskap

Motivation är den starkaste kraften som driver människor, företag och organisationer framåt.
 
Motivation är också den viktigaste kraften när företaget ska genomgå stora förändringar. Motiverade medarbetare tar sig an svårigheter med glädje, medan omotiverade riskerar att bli en större kostnad än tillgång.
 
Den skickliga ledaren säkerställer att medarbetarna är motiverade, också när påfrestningarna är stora. Ledaren behöver inte bara förstå hur företagets affärer fungerar. Han eller hon måste också förstå hur företagets människor fungerar. Vad är det som skapar hälsa respektive ohälsa på en arbetsplats? Det krävs ett hälsomedvetet ledarskap.
 
Det handlar inte om friskvård eller fysisk arbetsmiljö. Det handlar om att alla ska känna att de är med och vill ansvar. Det handlar om gemensamma mål, om öppen kommunikation, ett ledarskap som skapar goda förutsättningar och ett medarbetarskap som är ansvarstagande.
 
Utbildningen bygger på erfarenheter från ett stort antal arbetsplatser. Starten var det stora förändringsarbete som inleddes i Stora Ensos pappersbruk i Fors under andra halvan av 1980-talet. Bruket gick från stora förluster till god vinst och fick utmärkelsen Sveriges Friskaste Företag 2002. Förändringsarbetet beskrivs i boken "Långtidsfrisk — så skapas hälsa, effektivitet och lönsamhet", som kom i sin senaste upplaga 2007. Boken skrevs av kurs
ledaren Anders Lugn och företagsläkarna Johnny Johnsson och Birger Rexed.
 
Erfarenheterna från Fors hade stor betydelse när parterna inom skogsindustrin utformade sitt samverkansavtal år 2007. Skogsindustrierna, Pappers, SIF, Ledarna och Sveriges Ingenjörer konstaterar i avtalets portalparagraf: "Parterna är ense om att hälsa, effektivitet och lönsamhet är varandras förutsättningar."
 
Ett stort antal företag och organisationer har följt i Stora Enso Fors fotspår, kunskaperna har kompletterats och fördjupats. Idag finns solid kunskap om vad det är som skapar motiverade medarbetare och framgångsrika organisationer.
 
Grunden är:

  • Tydliga mål som är gemensamma och accepterade.
  • Öppen kommunikation
  • Främjande ledarskap
  • Ansvarstagande medarbetarskap
  • Allas delaktighet
  • Hög motivation

KONTAKTA OSS

Vill du komma i kontakt med oss gällande våra specialanpassade utbildningar? Använd formuläret nedan eller ring oss på telefon 076-12 96 700.

TT Kompetens

105 12 Stockholm

E-post: info@ttkompetens.se

Tel: 076-12 96 700

TT Kompetens är ett varumärke inom TT Nyhetsbyrån