Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Kunskap ger kompetens

Utveckling av ledningsgrupp

Rocky Raber

Psykologen och chefsutbildaren Rocky Raber ansvarar för TT Kompetens program för utveckling av ledningsgrupper.

 

Ledningsgruppens arbete är alltid viktig, speciellt i en tid av snabba förändringar. Ledningsgruppen behöver kunna agera tydligt, vara effektivt och tillvarata medlemmarnas resurser på ett optimalt sätt.

Programmet för Ledningsgruppsutveckling innehåller flera olika moment bl a

Group Development Questionnaire (GDQ) som är ett statistiskt beprövat verktyg som hjälper grupper att förstå vad de behöver göra för att bli ännu effektivare och säkerställa konstruktiva samarbetsformer. GDQ ger viktig information om var gruppen befinner sig i sin naturliga utvecklingsfas och vad gruppmedlemmarna behöver förbättra.

Programmet som helhet syftar till att

 • stärka den gemensamma plattformen, utveckla kommunikation och samverkan.
 • skapa samsyn kring gruppens uppdrag, ansvar och roll i organisationen.
 • få kunskaper kring gruppers olika utvecklingssteg mot att bli ett effektivt team.
 • skapa effektivare möten.
 • tydliggöra gruppens sammanlagda styrkor och utvecklingsbara sidor för att använda teamets resurser på ett bra sätt.
 • utveckla gruppens relationer genom att ge och få konstruktiv feedback
 • Uppmuntra egen och gemensam reflektion kring sättet att hantera olika utmaningar och få nya perspektiv och lösningar.

Upplägget för grupputvecklingsinsatserna skräddarsys efter gruppens behov .

Exempel på ett Ledningsgruppsutvecklingsprogram

Steg 1: Förankring: Utvecklingsprogrammets intentioner förankras i syfte att skapa ett personligt engagemang och åtagande samt förutsättningar för ett bra samarbete. Tidsåtgång, 1 timme som en del av ett ledningsgruppsmöte.

Steg 2: Grupputvecklingsseminarier, 2.5 dagar (2 + 0,5) med hemuppgifter mellan seminarietillfällena.

Gruppseminarium I, 2 dagar

 • Arbete med ledningsgruppens uppdrag, roll, gränser och utmaningar.
 • Ta fram spelregler.
 • Kunskap om gruppers olika utvecklingssteg, effektivt ledarskap/effektivt medlemskap, vad karakteriserar ett effektivt team.
 • Vad fungerar och vad behöver utvecklas när det gäller teamets fungerande?
 • Identifiering och prioritering av utvecklingsområden.
 • Arbete med de prioriterade områdena.
 • Tydliggöra gruppmedlemmarnas egna uppdrag och roller.
 • Kollegial coaching
 • Individuella styrkor och förbättringsbara sidor i ledarrollen samt teamprofil.
 • Hur utnyttjas mångfalden?
 • Förändringsdynamiken och förändringsledning.

Gruppseminarium II, 0.5 dag

 • Uppföljning och fortsatt arbete med de prioriterade utvecklingsområdena.
 • Feedbacksövning
 • Utvärdering.

KONTAKTA OSS

Vill du komma i kontakt med oss gällande våra specialanpassade utbildningar? Använd formuläret nedan eller ring oss på telefon 076-12 96 700.

TT Kompetens

105 12 Stockholm

E-post: info@ttkompetens.se

Tel: 076-12 96 700

TT Kompetens är ett varumärke inom TT Nyhetsbyrån